DanishWorldVentures

The world is our playground

Ruten/The Route


Ruten som den blev / The route as it was

1. New Zealand
2. Australia and Tasmania
3. Singapore
4. Malaysia
5. Thailand
6. Laos
7. Vietnam
8. China
9. Kazakhstan
10. Kyrgistan
11. Tajikistan
12. Uzbekistan
13. Kazakhstan
14. Azerbaijan
15. Georgia
16. Bulgaria
17. Serbia
18. Hungary
19. Austria
20. Germany
21. Denmark


Den planlagte rute/The planned route


Klik på PDF filen og se vores planlagte cykelrute/ Click on the PDF file and see the route we have planned to cycle

Hvor skal vi hen du ??? / Where are we going ???

Da vi have cyklet til Nepal i 2009/10, troede vi at vi havde fået stillet vores rejselyst på cykel. Men det blev startskuddet til en endnu større drøm. Inden vi tog springet, blev det til flere "små" ture rundt om i verden og det har bragt os frem til planen for denne rejse:
Planlægningen har været igang i et års tid og vi fandt ud af vores drømme kunne realiseres ved at sælge vores hus og mange af vores egendele. Huset blev sat til salg marts 2016 og vi regnede bestemt ikke med at det ville blive solgt så hurtigt som det blev. Allerede 1 måned senere havde vi en køber og det tog kun 2 måneder og så var det solgt. 
Nu gik vi fra drømme til virklighed og vi kunne planlægge vores drømmerejse. Det meste af sommeren 2016 er gået med planlægning og rejsen bliver som følgende:

New Zealand:  20. oktober flyver vi til Auckland og vil bruge 2 månder, hvor vi cykler fra nord øen til syd øen og oplever landets smukke natur undervejs. 21. december 2016 flyver vi fra Christchurch til Brisbane.

Australien:  21. december 2016 ankommer vi til Brisbane, hvor vi har familie og venner. Hvilket giver anledning til at holde jul sammen med dem. Efter en lille uge vil vi cykle syd over mod Sydney, hvor vi igen får mulighed for at mødes med noget familie og en af Marianne venner. Vi vil blive i Sydney en uge.
Fra Sydney cykler vi syd vest over via byen Wagga Wagga, hvor vi måske kommer til at fejre Marianne´s 50 års fødselsdag. Vi vil helt syd til kysten for at følge Great Ocean Road op til Adelaide. Her skal vi være senest d. 14. marts 2016. Fordi vi mødes med gode venner og skal have tid til at pakke vores cykler sammen til flyturen til Singapore.

Singapore: 16. matrs 2016 flyver vi fra Adelaide til Singapore. Vi vil blive i Singapore et par dage for at se byen og gøre klar til cykelturen op igennem Asien.

Malaysia: Efter Singapore bliver det Malaysia. Vi vil cykle 250 km op langs kysten til Melaka, hvorfra vi sejler over til Sumatra Øen, som er en del af Indonesien.

Indonesien: På Sumatra vil vi cykle op til søen Toba, da det skulle være et utroligt smukt område. Ialt regner vi med at være på Sumatra 3 ugers tid.. 
Rettelse - Vi kom aldrig til Indonesien/Sumatra. Vi kunne se med vores plan at det ville tage for meget af tiden. Så det må blive en anden gang.

Malaysia: Fra Sumatra returnere vi tilbage til Melaka i Malaysia, for at cykle videre op igennem landet og en tur forbi Kuala Lumpur, da vi elsker den by.

Thailand: Efter Malaysia bliver det Thailand. her kommer vi nok heller ikke udenom Bangkok, da det også er en af vores yndlings byer. Bangkok bliver nok en base i flere dage , da det er her vi skal finde ud af med nogle af visumerne til landene der kommer efter Thailand. Fra Bangkok cykler vi helt op nordpå, så vi krydser grænsen til Laos med kurs mod Vientiane.
Rettelse - Vi kom aldrig til Vientiane.

Laos: I Laos går det norpå for at komme til Vietnam.

Vietnam: Her cykler vi via Hanoi for at få ordnet visum til Kina. 
Rettelse - Vi cyklede ikke til Hanoi, både pga. tid og fordi vi havde fået visum til Kina

Kina: Her vil vi cykle op nord vest, hvor vi vil krydse grænsen til Kazakhstan. Kina bliver det land vi kommer til at cykle flest kilometer i, omkring 4000 km.
Rettelse - Det blev det ikke, vi blev kum 1 måned i landet, da det blev for bøvlet med mange ting.

Kazakhstan: I Kazakstan kommer vi til af cykle langs Kyrgistans grænse syd vest over til Uzbekistan. Vi vil krydse grænsen til Uzbekistan omkring Tashkent.

Uzbekistan: Her cykler vi videre syd vest over for at komme til Turkmenistan, hvorfra kommer vi til Iran.

Iran: I Iran vil vi cykle den norlige del langs det kaspiske hav indtil vi rammer den tyrkiske grænse.

Tyrkiet: Her følger vi kystruten ved sorte havet. Til Istanbul og videre til Bulgarien.

Bulgarien: I Bulgarien cykler vi vest over for at ramme Makadonien.

Markedonien: Igennem Markedonien for at komme til Albanien

Albanien: Cykle op langs med kysten ved Adriater Havet, for forhåbentlig at have godt cykelvejr.

Montenegro

Bosnien Herzegovina

Kroatien

Slovenien

Østrig

Tjekkiet

Tyskland

Danmark smileyyes forhåbentlig i midten af marts 2018

 


English

Since we cycled to Nepal in 2009/10, we thought that we have had enough of bicycle touring. But it was the start of an even bigger dream. Before we took the jump for the big dream, we went on different "small" tours and it has brought us to the plan for this trip:
The planning has been ongoing for a year and we found out our dreams could be realized by selling our house and many of our possessions. The house was put up for sale in March 2016 and we did not think it would be sold as fast as it was. Already one month later we had a buyer and it took only two months and then it was sold.
Now we went from dream to reality and we could plan the tour.  Most of the summer 2016 has been planning and the journey will look like this:

New Zealand: We fly to Auckland on oct. 20th 2016 and will spend 2 months there, We will bike from the North Island to the South Island and experience the country's beautiful scenery along the way. On the Dec. 21th  2016 we fly from Christchurch to Brisbane.

Australia:  We arrive in Brisbane where we have family and friends. This is the reason we celebrate Christmas there. After a week we will cycle south towards Sydney, where we again have the opportunity to meet with some family and one of Marianne friends. We will be in Sydney one week.
From Sydney, we ride south west through the city Wagga Wagga, where we might celebrate Marianne's 50th birthday. We definitely  will go south to the coast to follow the Great Ocean Road up to Adelaide. Here we must be no later than Mar. 14th 2016. Because we meet up with some friends and need time to pack our bikes for the flight to Singapore.

Singapore:  We fly from Adelaide to Singapore Mar. 16th 2016. We will be in Singapore a few days to see the city and get ready for the bike ride up through Asia.

Malaysia: After Singapore we cycle into Malaysia. We will cycle 250 km up the coast to Melaka from which we sail over to Sumatra island which is part of Indonesia.

Indonesia: On Sumatra we will ride up to Lake Toba, as it would be an incredibly beautiful area. We expect to be on Sumatra Island for 3 weeks in total.

Malaysia: From Sumatra we return back to Melaka in Malaysia, from here we cycle on up through the country and a stop in Kuala Lumpur is a must. Because we love that city.

Thailand: From Malaysia we cycle into Thailand. Bangkok is also a must for us, as it is also one of our favorite cities. Bangkok is probably a base for several days, as this is where we need to find out about visas for the countries that comes after Thailand. From Bangkok, we head north, as we want to cross the border into Laos bound for Vientiane.

Laos Here we cycle north to enter Vietnam.

 

Vietnam : Here we cycle through Hanoi to get her visa sorted out for China.

 

China: Here we cycle up north west where we will cross the border to Kazakhstan . China is the country we are going to ride the most kilometers .

Kazakhstan: In Kazakhstan we cycle along the Kyrgis border down south west to Uzbekistan . We will cross the border into Uzbekistan around Tashkent .

Uzbekistan: Here we pedal on south west to get to Turkmenistan , from where we enter Iran.

Iran: In Iran, we will cycle the northern shore along the Caspian Sea until we hit the Turkish border .

Turkey: Here we follow the coastal route at the black sea to Istanbul and on to Bulgaria.

Bulgaria: In Bulgaria , we ride west until we hit Macedonia.

Macedonia : Through Macedonia to come to Albania

Albania: Cycling along the coast of the Adriatic Sea, hopefully to have good cycling weather.

Montenegro

Bosnia Herzegovina

Croatia

Slovenia

Austria

Czech republic

Germany

Denmark smileyyes hopefully mid march 2018